Kick-off på Musikkhøgskolen

Holde motivasjonsforedrag til studentene på Norges Musikkhøgskole (NMH) er like givende hver gang. Covid-krisen har satt mange elever på prøve.
Hva skal til for å holde på motivasjonen, og hvordan mestre usikkerheten når den melder sin ankomst?
Ingenomvei har noen løsninger studentene får bruk for umiddelbart.