Folkemøte i Groruddalen

Forebygge rus, kriminalitet, rasisme og utenforskap trenger alle i samfunnet på lag, det være seg skoler, næringsliv, offentlige etater og frivillige organisasjoner, som alle er med på å styrke de verdier og holdninger vi trenger for å få et varmere samfunn.