Foredrag, kick off, pep talks og workshop til næringsliv- og offentlig sektor. Bestill her: ingvild@ingenomvei.no

Folkemøte i Groruddalen

For å forebygge rus, kriminalitet, rasisme og utenforskap trenger alle i samfunnet å være på lag, det være seg skoler, næringsliv, offentlige etater eller frivillige organisasjoner.  Vi står da sterkere sammen for å styrke de verdier og holdninger vi trenger, for å få et varmere og inkluderende samfunn.