Felles samarbeid gir resultater

Ingenomvei og Gi bort dagen samarbeider på tvers av bransjer og kulturer.

Ser hvordan: Klikk her

Jeg er stolt av å være ambassadør og Primus motivator for Gi bort dagen: Klikk her