Jeg er her. Snakk med meg.

Jeg ble spurt om å delta i en internasjonal kampanje med det for øye å forebygge og synliggjøre selvmord blant menn. Dette var både sterkt, gripende og nødvendig å si ja til. Tilbakemeldingene etterpå fra folk som slet, var at dette hjalp og gjorde det lettere å komme i dialog med sin utfordring om selvmord. Slike tilbakemeldinger vil vi ha. Da vet vi at det nytter. Stille opp og synliggjøre andre menneskers utfordring i livet.