Isbading, crocs og pelslue

Isbading handler om å få fokusere på tilstedeværelse og legge alt annet til side, Vi snakker mestring i naturlige omgivelser.

Foreningen Medvandrerne: Klikk her