Ungdommen vil ha mer og bedre undervisning om rus

De siste årene har ungdommens rusbruk tatt seg opp. Samtidig savner ungdommen bedre undervisning om rus og rusmidler. – Vi lærte litt om de vanligste rusmidlene i naturfag i niende klasse, men har ikke hatt mer undervisning om det siden da, sier tiendeklassingen Nora Amalie Finnerud ved Hagebyen skole i Harstad. Les hele artikkelen her: nrk.no